Platforma OpenShift společnosti Red Hat pro správu kontejnerového prostředí je vrstvený systém navržený tak, aby co nejpřesněji zobrazoval základní obrazy kontejnerů ve formátu Docker a koncepty Kubernetes se zaměřením na snadné skládání aplikací vývojáři. Použití platformy OpenShift zjednodušuje celý životní cyklus nativních kontejnerových aplikací. Pomáhá se správou výpočetních zdrojů, nasazováním kontejnerových obrazů, škálováním aplikací v reálném čase a také podporuje DevOps tím, že řídí přechod aplikací mezi prostředími a týmy.

Zprostředkovatel služeb AWS

Zprostředkovatel služeb AWS je podporován a kvalifikován na platformě OpenShift Container Platform. Je nabízen ke stažení přímo od společnosti Amazon, a proto je mnoho součástí tohoto řešení Service Broker podporováno přímo společností Amazon pro poslední dvě verze s dvouměsíčním zpožděním po vydání nové verze platformy OpenShift Container Platform. Společnost Red Hat poskytuje podporu pro instalaci a řešení problémů s clusterem OpenShift a katalogem služeb.

Certifikovaný tým společnosti Behaim má několikaleté zkušenosti s budováním a podporou kontejnerových platforem Openshift a AWS, které nabízí:

  • instalaci, nastavení, konfiguraci a produkční nasazení
  • implementace aplikací (Java, TIBCO a další)
  • Navrhování a implementaci pokročilých konceptů automatizovaného vývoje (CI/CD)