Business Process Management – TIBCO iProcess and TIBCO AMX BPM

Business Process Management (BPM) dává podnikům možnost automatizovat, řídit a optimalizovat své procesy za účelem zvýšení provozní efektivity a účinnosti.

TIBCO ActiveMatrix® BPM umožňuje firmám mít skutečnou kontrolu nad jejich procesy:

  • Podnikové procesy řídí odborníci na činnost společnosti a ve spolupráci s IT jsou vyvíjeny aplikace používající rychlý, iterativní přístup, který šetří čas a proměňuje jej ve výhodu
  • Oddělení procesu od samotného řízení práce umožňuje lépe organizovat lidské zdroje dynamickým řízením práce, kterou vykonávají
  • Vlastníci procesů mohou sami přistupovat k informacím, na jejichž základě mohou činit kvalitnější rozhodnutí
  • Na pozadí stojí IT schopné řešit výzvy celopodnikové BP díky aplikační platformě TIBCO ActiveMatrix – ta umožňuje řízení podnikových procesů formou služby

Behaim má unikátní znalosti procesní automatizace s BPM, získané během dvaceti let praxe.Naši architekti a vývojáři již šest let používají technologii TIBCO iProcess, absolvovali kompletní sadu školení a účastnili se mnoha iProcess projektů. Na pozicích týmových lídrů a komunikátorů, spolupracujících se zákazníky, rozkrývají modely procesů, které následně zlepšují a automatizují. Jsme kompletně proškoleni i na platformu AMX BPM a disponujeme dobrou znalostí produktu.

Kontaktujte nás.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.