Advanced TIBCO Framework

Advanced TIBCO Framework (ATF) podporuje sofistikovanou sadou nástrojů životní cyklus dodávky v TIBCO projektech. Řešení zlepšuje klíčová místa v procesu dodávky a významně zvyšuje efektivitu pomocí standardizace a automatizace.

BillPrint Suite

BillPrint Suite firmy Behaim automaticky generuje a archivuje XML dokumenty s vyúčtováními pro koncové zákazníky. Billingové systémy připravují data pro vyúčtování, ze kterých pak BillPrint Suite generuje podklady pro vytvoření tisknutelných faktur. Hotové  faktury jsou odesílány na vybranou tiskárnu.

Řešení pohotovostní odpovědi

Řešení pohotovostní odpovědi společnosti Behaim využívá architekturu TIBCO v reálném čase a nejnovější funkce chytrých telefonů, které šetří minuty při reakci na mimořádné události. Řešení okamžitě vyhledá nejbližší dostupnou první pomoc, jakmile je do počítače call centra zadán předpoklad zákazníka, a spustí push oznámení s informací o mimořádné události se shrnutím a adresou.

TIBCO adaptér firmy Behaim pro Esri

TIBCO Adapter firmy Behaim pro Esri GIS Mapping Software provádí výměnu dat v reálném čase mezi Esri ArcGIS, pluginem ArcFM a danou aplikací přes TIBCO ESB.

TIBCO adaptér firmy Behaim pro OPC

Adaptér TIBCO pro OPC společnosti Behaim umožňuje výměnu dat v reálném čase mezi servery OPC a aplikacemi ESB společnosti TIBCO. Poskytuje služby request/response pro manipulaci s daty značek a odběry oznámení a služby publish pro publikování oznámení o změnách značek.