Poslední míle

Kvalitní adaptéry jsou rozhodující podmínkou pro úspěšné zvládnutí SOA: slouží k zapojení existujících řešení do nové architektury a umožňují jejich efektivní využití. TIBCO adaptéry poskytují jednoduché použití, robustní řešení pro propojení všech firemních systémů včetně krabicových aplikací, uživatelských aplikací, databází a dalších technologií.

Adaptéry odpovídají za přístup k existujícím systémům, a jejich správná implementace je rozhodující pro úspěšnou implementaci celého řešení. Behaim dosahuje úspěchu v řešeních díky třem klíčovým pilířům: 1) znalost aplikací a jejich dat, 2) použití správné technologie k dosažení požadovaného výkonu a získání dat v reálném čase, 3) hluboká znalost TIBCO technologií pro správnou integraci

TIBCO disponuje, se svými více než 450 předpřipravenými adaptéry, nejrozsáhlejší sadou adaptérů v oboru. Adaptéry poskytují konektivitu pro široké spektrum technologií:

  • Krabicové produkty: SAP R/3, Siebel, PeopleSoft, Oracle E-Business Suite, Salesforce.com, Lotus Notes, SWIFT, Kenan/BP, Portal Infranet, Clarify, and others
  • Databáze: Oracle, SQL Server, Sybase, Teradata, DB2 UDB for Unix, DB2 for z/OS, and DB2 for i5/OS
  • Mainframe-y a i5/OS technologie: CICS, IMS, DB2, VSAM, dataset files for z/OS and RPG program objects, Data Queues, and SPOOL files for i5/OS
  • Další standardy a technologie: EJB, Files, LDAP, MQSeries, Tuxedo, COM, and CORBA
  • Klientská integrace: Java and C++

Behaim má patnáct let zkušeností s implementacemi adaptérů. Kromě použití a konfigurace široké škály standardních TIBCO adaptérů poskytuje Behaim rovněž zakázkový vývoj adaptérů, mj. na bázi open source řešení.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.