TIBCO BusinessWorks (BW) and Enterprise Messaging Service (EMS)  

Software pro podnikovou integraci poskytuje sadu technologií a služeb (framework) sloužící k propojení a synchronizaci jinak nekompatibilních či distribuovaných systémů. Účelem je co nejrychlejší a nejjednodušší provázání aplikací a webových služeb, které jsou zabaleny do nově definovaných procesů napříč celou organizací.

Service-Oriented architektura (SOA) umožňuje IT organizacím efektivně modifikovat své aplikace i služby a přizpůsobit tak své podnikání rychle měnícím se podmínkám trhu. SOA řešení firmy TIBCO pomáhá firmám dosáhnout úspěchu tím, že umožňuje jednoduše a efektivně vytvářet, nasazovat a spravovat služby v rámci celé organizace, a to přes celou distribuovanou a rozmanitou IT infrastrukturu.

TIBCO Enterprise Message Service™ je standardizovaná podniková platforma pro výměnu zpráv, která sdružuje různé IT prostředky a komunikační technologie do jedné společné podnikové sběrnice, umožňující řízení toku informací v reálném čase. Tato služba pak tvoří základ pro událostmi řizenou SOA , která je nasazena u tisíců zákazníku po celém světě.

Behaim má více než osm let zkušeností  s TIBCO integračními technologiemi a patnáct let zkušeností s vývojem adaptérů a integrací u zákazníků. Naši architekti umí vést týmy, komunikovat požadavky a řešení a mají velice dobrý cit pro návrh a racionalizaci procesů a pro optimalizaci výkonu. Technicky zkušení vývojáři s praxí, získanou na mnoha projektech, vyvíjejí a nebo školí přímo u zákazníka, nebo vzdáleně z našich kompetenčních center. Behaim má ve všech ohledech potenciál zajistit 100% úspěch v oblasti SOA.

Messaging – TIBCO Rendezvous (RV)

TIBCO Rendezvous® (RV) je jedničkou v low-latency messagingu distribuci dat v reálném čase s vysokou propustností.  RV je nejnasazovanější, nejpodporovanější a nejprověřenější low-latency rešení pro výměnu zpráv, které je na trhu dostupné.

Behaim nabízí zkušenosti, získané osmiletou praxí s TIBCO RV a vývojem adaptérů pro tento produkt. Naši architekti a technicky zkušení vývojáři s praxí, získanou na mnoha projektech, jsou schopni vyvíjet a nebo školit přímo u zákazníka, nebo vzdáleně z našich kompetenčních center.

Úspěch na poli SOA: Monitoring, řízení a kontrola kvality

Real-time monitoring, řízení a podniková kontrola kvality jsou jedním z klíčů pro dosažení úspěchu v oblasti SOA a návratnosti investic.

Monitorovací agenti HAWK, umístění v adaptérech nebo aplikacích, umožňují proaktivní řízení integrovaných komponent tak, že problémy jsou identifikovány a odstraněny ještě dříve, než může dojít k závažnějším výpadkům.

Behaim přináší vysokou odbornost v oblasti zátěžového testování, monitoringu, analýzy a řízení. Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem TIBCO projektů byl našimi inženýry vyvinut TIBCO Development Framework, který významně zvyšuje míru organizace  deploymentů a poskytuje přehled v rámci celého podnikového prostředí, jednotnou konfiguraci, a informace o změnách, které jsou klíčové pro obnovení provozu v případě výpadků systémů. To je důležité zejména chceme-li se vyvarovat výkonnostních problémů a chceme-li snížit náklady při pozdějších změnách. Naše produkty ‘Development Framework’ a postupy pro Quality Assurance (QA) pomohly zákazníkům v mnoha rozsáhlých TIBCO projektech.

Konzultanti firmy Behaim mají šest let zkušenosti v oblasti SOA implementací včetně HAWK monitoringu, analýzy a optimalizací výkonu. Behaim má architekty a vývojáře se zkušeností s end-to-end plánováním, návrhem, implementací, monitoringem, testováním a QA, zajišťující vyšší efektivitu a rychlejší návratnost investic.

 

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.