Active Service Gateway “ASG”

TIBCO API Exchange Gateway (dříve ASG) využívají podniky jako místo, přes které centrálně řídí SOA komunikaci s interními nebo externími partnery. Slouží jako jednotný kontaktní bod pro veškerou příchozí komunikaci a jako brána pro odchozí provoz.

Behaim pro zákazníky implementoval řadu možností TIBCO’s API Exchange Gateway:

  • Správu všech bezpečnostních prvků komunikace (autentizace, autorizace atd.).
  • Transformaci požadavků z různých komunikačních protokolů  (JMS, HTTP, HTTPS, atd.).
  • Transformaci požadavků z různých XML schémat
  • Směrování požadavků na základě jejich obsahu na příslušné interní služby
  • Ochranu interních systémů před přetížením zvnějšku (např. z důvodu programátorských chyb nebo vnějšího útoku)
  • Monitorování provozu a přehledná analýza v TIBCO Spotfire
  • Ukládání odpovědí do mezipaměti pro úsporu při volání komerčních služeb třetích stran

TIBCO’s API Exchange obvykle pracuje na samostatném serveru s dedikovaným HW. Má jádro spravované přes řádkové rozhraní, cache, řízení maximální povolené propustnosti a centrální logger.  Konfigurace jsou prováděny přes web rozhraní a produkt umožňuje horizontální škálování  a paralelní nasazení do více sítí a demilitarizovaných zón.

Behaim ITS úspěšně dokončil řadu implementací TIBCO’s API Exchange (dříve ASG) pro zákazníky na celém světě, v různých vertikálách a v řešeních jako jsou mobilní platební brány, brány pro logistické služby nebo pro vystavení služeb používaných virtuálními mobilními operátory. Ve spolupráci s vývojáři firmy TIBCO pak Behaim realizoval implementace pokročilých funkcí – úpravy v logování jádra, implementace řešení s pokročilou cache nebo úpravy pro práci v prostředí se zvýšenými požadavky na bezpečnost.

Contact us

"*" indicates required fields

Drop files here or
Max. file size: 16 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.