Messaging / Integration / SOA

Integration / SOA – TIBCO BusinessWorks (BW) and Enterprise Messaging Service (EMS)

Adapters

Kvalitní adaptéry jsou rozhodující podmínkou pro úspěšné zvládnutí SOA: slouží k zapojení existujících řešení do nové architektury a umožňují jejich efektivní využití.

Komplexní zpracování událostí

Software pro komplexní zpracování událostí (CEP) agreguje informace z distribuovaných systémů v reálném čase a uplatňuje pravidla pro rozpoznání vzorců a trendů, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.

Řízení podnikových procesů

Řízení podnikových procesů (BPM) dává podnikům možnost automatizovat, řídit a optimalizovat své procesy za účelem zvýšení provozní efektivity a účinnosti.

Centrální správa dat

Rychlost, s jakou dnes dochází ke změně podnikových prostředí, motivuje společnosti ke zlepšování stávajících a osvojování nových podnikových procesů tak, aby si udržely dostatečný náskok před konkurencí.

Order Fulfillment

TIBCO Fulfillment Orchestration™ poskytuje agilní a flexibilní produktovou sadu pro dodavatele telekomunikačních služeb a řeší problém automatizace stále složitějších služeb s vysokou přidanou hodnotou – dovoluje rychlejší a méně nákladné vyřízení než kdykoliv předtím.

API Exchange

TIBCO API Exchange Gateway (dříve ASG) využívají podniky jako místo, přes které centrálně řídí SOA komunikaci s interními nebo externími partnery. Slouží jako jednotný kontaktní bod pro veškerou příchozí komunikaci a jako brána pro odchozí provoz.

Propojení mezi podniky

Naši konzultanti byli kompletně proškoleni v produktech TIBCO BC (Foresight a Analytics) a mají v tomto oboru šest let zkušeností.