Menu

Order Fulfillment

TIBCO Fulfillment Orchestration Suite (FOS)

TIBCO Fulfillment Orchestration™ poskytuje agilní a flexibilní produktovou sadu pro dodavatele telekomunikačních služeb a řeší problém automatizace stále složitějších služeb s vysokou přidanou hodnotou – dovoluje rychlejší a méně nákladné vyřízení než kdykoliv předtím.

Sada produktů TIBCO Fulfillment Orchestration obsahuje vzájemně komunikující aplikace:

  • Katalog: TIBCO® ActiveCatalog (AC) definuje životní cykly komerčních a technických produktových nabídek
  • Order Management: TIBCO® ActiveFulfillment (AF) automatizuje orchestraci podnikových procesů, kterými jsou poskytovány služby
  • Provisioning: TIBCO® KPSA automatizuje aktivaci síťových služeb a alokaci síťových zdrojů

Vstupem do druhé dekády 21. století stojí poskytovatelé komunikačních služeb (CSPs) před neuvěřitelnou výzvou. V mnoha zemích je trh téměř nasycen. Inovace jsou zaměřeny na slovo “více” – větší rychlost, větší šířka pásma, větší kvalita – avšak na obzoru není nic, co by pomohlo změnit stávající hřiště. Konkurence je tvrdá a přichází ze všech směrů.

TIBCO Fulfillment Orchestration™ nabízí poskytovatelům flexibilní a rychlý framework, umožňující rychlé uvedení nových programů

  • Rychlé spuštění konvergentních nabídek šitých na míru
  • Umožnit zákazníkovi spravovat své nabídky skrze samoobsluhu
  • Snížit náklady aktivováním služby v reálném čase při prvním použití
  • Přesné řízení životního cyklu produktů
  • Správa nabídek, ve kterých jsou zapojeny různé domény síťových technologií
  • Řízení sdílení zdrojů s partnery s přidanou hodnotou

Behaim zahájil spolupráci se skupinou TIBCO Quantum Leap již v rané fázi vývoje Fullfillment Orchestration ještě v dobách, kdy byl projekt nazýván AFF – Advanced Fulfillmemt Framework. Behaim má architekty a vývojáře s více než šestiletými zkušenostmi z projektů u největších telekomunikačních firem. Při nich získali hluboké znalosti složitých aplikací, založených na technologiích CIM, BPM, BE a BW TIBCO. Kromě toho Behaim pracuje na zavedení Fulfillment Orchestration i v jiných vertikálách.

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 734 174 043

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions