Menu

Komplexní zpracování událostí

Complex Event Processing (CEP) – TIBCO BusinessEvents (BE)

Software pro komplexní zpracování událostí agreguje informace získané z distribuovaných systémů a aplikuje v reálném čase definovaná pravidla na rozeznané vzory, které by za jiných okolností zůstaly bez povšimnutí. Tento mechanismus dává firmám do rukou nástroj pro identifikaci a predikci příležitostí, reprezentovaných sledem zdánlivě nesouvisejících událostí.

Za asistence CEP mohou podniky spojovat diskrétní události s předpokládanými výsledky a vztahovat po sobě jdoucí události ke klíčovým indikátorům výkonnosti (KPI). CEP poskytuje podnikům odpověď na otázku ‘které události mají největší dopad na chod společnosti’ a umožňují tak soustředit se na nalezení příležitostí nebo naopak na zmírnění rizik.

TIBCO zaujímá v oblasti CEP, se svým přibližně 40% podílem na trhu (jak poukazují nedávné studie IDC), bezesporu vedoucí postavení.

TIBCO BusinessEvents® pomáhájí společnostem identifikovat a kvantifikovat dopad událostí tak, jak k nim postupně dochází. Jistě dává smysl v záplavě dat automaticky a v reálném čase optimalizovat procesy a zdroje a přijmout opatření tak, aby byly příležitosti využity a hrozby naopak odvráceny co nejdříve. BusinessEvents používají unikátní ‘model-driven’ přístup pro sběr, filtrování a korelaci událostí – podává tak náhled do provozu v reálném čase.

Behaim může nabídnout architekty a vývojáře s čtyřletou praxí s BusinessEvents produkty, kteří se účastnili mnoha projektů významných TIBCO zákazníků. Tato kritická řešení často zahrnují složité aplikace a někdy tisíce monitorovaných adaptérů. Mezi naše progresivní řešení patří obnova dat ve velkých společnostech, dynamická cross-sell a up-sell řešení, zkoumání bezpečnosti nových produktů a optimalizaci jejich využití, nebo sofistikovanou integraci zařízení ve zdravotnictví, výrobě a v oblasti národní bezpečnosti.

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 734 174 043

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions