Menu

Apache HBase

HBase je open-source, nerelační distribuovaná databáze modelovaná podle Google BigTable, která je napsána v Javě.

Je vyvíjena jako součást projektu Apache Hadoop v rámci Apache Software Foundation a pracuje nad HDFS (Hadoop Distributed File System), a poskytuje Hadoopu funkce podobné BigTable. Nabízí fault-tolerant řešení pro ukládání velkého množství řídkých dat (malé množství informací zachyceného v rámci velké množiny prázdných nebo nevýznamných dat, například nalezení 50 největších položek ve skupině 2 miliard záznamů nebo nalezení nenulových položek představující méně než 0,1% velké skupiny).

Mezi vlastnosti HBase patří komprese, práce s pamětí a Bloom filtry nad sloupci. HBase je sloupcově orientované datové úložiště typu klíč-hodnota a je často používáno, protože výborně spolupracuje s Hadoopem a HDFS.

Pracuje nad HDFS a je vhodná pro rychlejší čtení a zápisy nad velkými datasety s vysokým výkonem a nízkou vstupně-výstupní latencí.

Zkušenost Behaimu: konfigurace, použití pomocí příkazů shellu, design datové vrstvy, HBase REST API z klientských aplikací (např. TIBCO), implementace čtení/zápis z různých aplikací (Java, TIBCO, jiné).

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 734 174 043

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions