Menu

BillPrint Suite firmy Behaim

BillPrint Suite firmy Behaim automaticky generuje a archivuje XML dokumenty s vyúčtováními pro koncové zákazníky. Billingové systémy připravují data pro vyúčtování, ze kterých pak BillPrint Suite generuje podklady pro vytvoření tisknutelných faktur. Hotové  faktury jsou odesílány na vybranou tiskárnu.

Sada komponent řešení BillPrint obsahuje i monitorovací systém s komfortním uživatelským rozhraním ve formě webové aplikace, které dovoluje efektivně sledovat měsíční fakturační cykly. Generuje také důležité statitiky o vyúčtováních a zobrazuje všechny již archivované generované výstupy.

Se začátkem nového fakturačního cyklu dostává BillPrint Suite informaci, pro které zákazníky má být připraveno vyúčtování. Pro každého ze zákazníků aplikace získá data o vyúčtování z primárních systémů a ta pak odesílá přes TIBCO EMS rozhraní  přímo do jádra BillPrintu, kde jsou data filtrována a transformována do požadovaného výstupního formátu. Díky TIBCO BusinessWork je možné data zpracovávat paralelně a dosáhnout tak vyššího výkonu a rychleji získat finální vyúčtování, které je možné prohlížet v rámci uživatelského rozhraní. Kompletní transformační proces je monitorován pomocí TIBCO BusinessWorks. To umožňuje archivaci každého cyklu a zároveň libovolné opakování generování kteréhokoli výstupu. Generované výstupy mohou být seskupovány a tříděny a poté jsou přenášeny ke zpracování dodavateli tiskových služeb.

billprint-suite

Přínosy řešení

  1. Pružnost při změně formátu faktury
  2. Nezávislost na dodavateli tiskových služeb
  3. Proces vytváření faktury je pod kontrolou od jejich vzniku až do odeslání dodavateli tisku
  4. Uživatel má plnou kontrolu také nad životním cyklem vyúčtování faktur od získání dat až po finální fakturu díky grafickému uživatelskému rozhraní a aplikacím pro logování a monitorování

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 734 174 043

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions