Menu

Oblasti činnosti

Přidaná hodnota získaná zkušenostmi

Telekomunikace

Více než deset let pracuje tým Behaimu pro špičkové a významné telekomunikační firmy na pozicích architektů, odborníků na provoz, konzultantů a vývojářů.

Mezi implementovanými řešeními jsou cross-sell a up-sell řešení, provisioning služeb, věrnostní programy, řešení pro knowledge discovery nebo pro zrychlení time-to-market klíčových produktů. Tyto implementace zároveň řeší mnoho problémů, které jsou společné i pro oblast prodeje koncovým zákazníkům. Máme bohaté zkušenost s provozem i prostředím telekomunikačních firem a naši konzultanti plně rozumí potřebám zákazníka a provádějí tak design i implementace projektově i technicky velmi efektivně.

Při těchto implementacích používáme pokročilé integrační a BigData technologie jako Data Storage, Data Loading, Messaging, Integrace a SOA, API Management, Data Analysis, Business Process Management, Complex Event Processing, Master Data Management nebo Order Fulfillment.

Energetika

Více než devět let pracují konzultanti Behaimu pro velké zákazníky v Evropě a USA a budují u nich chytrá řešení pracující v reálném čase, která proaktivně detekují schémata událostí (patterns) a eliminují výpadky, které by firmy jinak stály miliony dolarů. Mezi implementovanými řešeními najdeme řešení pro rychlé zotavení z kritických výpadků, optimalizace procesů, řešení pro Emergency response a podnikové IT služby od designu, implementace a testování až po podporu provozu nebo monitoring. Při těchto implementacích používáme pokročilé technologie jako Data Storage, Data Loading, Integrace/Internet of Things (IoT), Business Process Management, In-memory a Complex Event Processing, datovou analýzu a vizualizaci. Zároveň dodáváme i zakázková řešení, která využívají našich hlubokých znalostí real-time i statické procesní integrace (PI) nebo OPC.

Výroba a farmacie

Behaim IT Solutions má více než dvacet let znalostí v oblasti procesní automatizace, deset let zkušeností s integračními technologiemi a hlubokou znalost všech hlavních SW platforem v oboru. To nám dovoluje implementovat BigData a Integrační technologie s vysokou efektivitou v rozsáhlých podnikových řešeních i na úrovni jednotlivých továren, v široce rozšířených oborech nebo v netradičních a nově vznikajících oblastech. Behaim nabízí předem připravené frameworky, řešení a adaptéry, které urychlují implementaci a přinášejí potřebnou standardizaci a špičkový výkon s nízkými náklady.

Kontaktujte nás

Behaim IT Solutions
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 734 174 043

Behaim IT Solutions